ONS HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM -- rocco

Arkadaşlar selam ,
Bir önceki ana sayfa yazımda onsun gerek Kıbrıs'ın altın satacağı gerekse FED in tahvil alımlarını azaltacağı spekülasyonu ile düşürüldüğünü belirtmiştik. Ons açısından artışın ise önce Kıbrıs konusudna etkili hamlelerin gelmesi devamında açıklanacak ABD verilerinin şu an için QE 3 sonlandırmaya yetecek güçte olmamsı sonrası FED tarafından QE 3 devam zorunluluğunun ön plana çıkarılması ile olacağı üzerinde durumuştuk. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki FED mevcut ekonomik durumda QE 3 sonlandırmaya göze almaz. Buna dayanak olarak da son dönem ABD verileri üzerinde durmuştuk. Ben bu aşamda ilk olarak ons - endeks ilişkiisnde son durum üzerinde durup devamında FED için olmazsa olmaz işsizlik ve enflasyon verileri ile  devamında sürece dair düşüncelerimi paylaşacağım. 
 
1- ONS - ENDEKS İLİŞKİSİNDE SON DURUM : 
Ons üzerinde  baskının en şiddetli hissettiğimiz an 16-04-2013 tarihinde Endeks 82,61 seviyesini gördüğümüzde ons için fiyatlama 1325 usd olmuştur.
 İlk satış dalgası sonrası en yüksek seviyemiz olan  03-05-2013 tarihinde Endeks 81,93 seviyesini gördüğümzde ons için fiyatlama  1487 usd olmuştur.
Ons üzerinde 2. dip noktası  kabul edebileceğimiz   19-05-2013 tarihinde Endeks 84,34 seviyesini gördüğümüzde ons için fiyatlama 1337 usd olmuştur.                                                                          
 
Bildiğiniz üzere dolar endeksi altı major para birimine karşı doların gücünü göstermektedir. Özellikle 2011 sonrası kürsel anlamda yaşanan kur savaşları sonrası endekste inişli çıkışlı bir grafik yaşanmaktadır. Bu inişli çıkışlı dönemlerde endeksin güçlendiği ( 81-84 aralığı )   ons için fiyatlar dip yapmakta endeksin güç kaybetmeye başladığı ( 78-81 aralığı ) ons açısıdnan zirve seviyleri görülmektedir. Bunun temel nedeni de ons altının dolar üzerinden değer biçilmesi ve dolar endeksindeki artış ve inişlerin doların gücünü ve dolayısı ile ons fiyatlarını doğrudan etkilmesidir. Ons - endeks ilişkisindeki bu etkileşim belli zaman dilimlerinde olması gerekenden daha fazla ons lehine işlerken ( onsun spekülatif arttırıldığı zaman aralığı ) bazı dönemlerde de ons aleyhine anormal baskılmaya sebep olur ( onsun spekülatif düşürüldüğü döenmler ) 
 
Şimdi yukarıdaki tarihlerde ons endeks ilişkisini inceleyeck olursak. 16-04-2013 tarihinde 82,61 lik endeks onsu 1325 usd seviyesine kadar baskılamayı başarmışken 19-05-2013 tarihindeki endeks 84,34 ile ( yaklaşık 1,7 puan daha güçlü endeks ) onsu 1337 usd seviyesine kadar baskılayabilmiştir. Burdan çıkan sonuç benim düşünceme göre ons üzerindeki spekülatif baskının azalmaya başladığı yönündedir . 1,7 seviyesinde daha güçlü endeks onsu bir önceki seviyeye dahi baskılamaya yetmemiştir. Burdan çıkartılacak diğer sonuç endeksin kademeli geri çekilme sürecine girmesi sonrası 81,90 seviylerine ulşatığımızda onsun 1487 usd üzerinde fiyatlanacağı hususudur. Zira ilk aşamada 82,61 seviyesinden 81,93 seviyesine düşen endeks onsu yaklaşık 160 usd artışına yol açmışsa ( speküasyonun en şidetteli olduğu dönem ) 84,34 seviyesinden düşme potansiyeli olan  endeksin nelere kadir olabileceğini sizlere bırakıyrum. Kaldıki ben endeksteki geri çekilmenin 81,90 seviyleri ile sınırlı kalmayacağını süreç ilerledikçe KADEMELİ OLARAK 79- 78  endeks  seviyesine kadar olacağını düşünüyorum. O tarih aralığında da ons açısından bulunduğumuz döneme ilişkin zirve oluşacağına dair beklentim hala geçerldiir. 
 
Şimdi endeksteki bu geri çekilmeyi bize ne sağlayabilir sorusuna gelecek olursak . Bildiğinz üzere 2008 krzi sonrası QE 1, QE2 , TWİST ve QE3 ile parsal genişlemye giden ABD nin temel amacı iki yönlüdür. İlki piyasada likitide artıını sağlanması ile tüketimin , talebin , enflasyonun artması ve son aşamda artan talep ve tüketim ile büyüme ve istihdamın sağlanması ile global anlamada ABD devlerinin ürettiği mal ve hizmeti dünya piyasasına pazarlamada  avantaj sağlanması için kendi para biriminin bilinçli olark değer kaybettirilmesidir. Çok basit bir örnek verelim dolar kurunun 1,85 olduğu zaman diliminde sizin alacğınız bir ABD ürünü yerel parabirimi ile alacağınız fiyat 1,75 olduğu döneme nazarn daha yüksek olur. Bu aşamada ABD ürettiği malı para biriminin yüksek olduğu dönemlerde satmakta zorluk çeker , oysa bilinçli olarak uyguladığı para politikaları sonucu kendi para birimin değerini düşürdüğünde ürettiği malı dış piyasaya ve iç piyasayadaha kolay pazarlayabilir. Zaten ABD kaynaklı tüm parsal genişmelerin ve karşılıında dünyanın geri kalanının karşı hamle olarak uyguladığı faiz indirimi parsakl genişlemelerin ardında paritelerindeki hasas dengeyi koruma savaşı yatmaktadır. Son olara QE 3 sonarsı ABD hamlesine karşı İngiltere , AB ve Japonyanın karşı genişlemeci hamleleri bu amaca yöneliktir. İşte uygulanan bu biinçli politika sonrası yğksek endeksin belli bir müddet devam etnemsi sonrası FED tarfından zorunlu olarak rekabet gücünde olası zafiyetin önüne geçmek amacı ile ( asıl amaç büyüme , enflsyon ve istihdamın korunması ) düşük endesk arzusu doğacaktır. Bunu gerçekleştirmenin altın kuralıda ya parsal genişlemye artarak devam edileceği spekülasyonu yada parsal genişlemnin süresin uzatılacağına dair sprekülasyon olacaktır. Bu sayede dolar endeksindeki yükseliş bilinçli olarak ve isteyerek kontrol altına alınacağını düşünüyorum.  Zira AB ve Japonyadan gelen açıklamalr genişlmeci pasra politikasını 2014 yılı ortalarında kadar devam ettirme karrlılığında olduklarını göstermektedir. 
 
B- ABD VERİLERİ : 
 
 
ABD BÜYÜME VERİLERİ :
EKİM : % 2 KASIM : % 2,7 ARALIK : % 3,1 OCAK : % - 0,1 ŞUBAT : % 0,1 MART : % 0,4  NİSAN : % 2,5 
ABD ENFLASYON VERİLERİ : ( CPI AYLIK ) - TÜFE
EKİM:% 0,6 KASIM : % 0,1 ARALIK : % - 0,3 OCAK : % 0 ŞUBAT : % 0 MART : % 0,7 NİSAN :  - % 0,2  Mayıs :- % 0,4  
ABD ENFLASYON VERİLERİ ( CPI YILLIK )
EKİM: % 2 KASIM: % 2 ARALIK : % 1,9 OCAK : % 1,9 ŞUBAT: % 1,9 MART: % 1,9 NİSAN : % 1,5 Mayıs : % 1,1
ABD İŞSİZLİK ORANLARI :
EKİM : % 7,8 KASIM % 7,9 ARALIK % 7,7 OCAK % 7,8 ŞUBAT % 7,9 MART % 7,7 NİSAN % 7,6  MAYIS : % 7,5 
 
Yukarıda ABD son dönem verileri bulunmaktadır. Görüne ilk husus ABD enfalsyon verisinin ciddi kan kayb yaşadığıdır. Bu durum talebin dolayısıile tüketimin daha da düşmeye devam ettiğini göstermektedir. Diğer taraftan ABD işsizlik oranında ılımlı da olsa toparlanma görülmektedir. Ancak Tüketimin düşmeye başlamış olması orta vadede ABD işsizlik oranlarını mutlaka etkileyecek bir gelişmedir. Zİra talep düşerse üretim olmaz , üretim olmazsa istihdam olmaz. Şu aşamada istihdamda düzelme  olduğunu ama enflasyonda düşüş olduğu ortada dır. Biz bu durumun ilerleyen süreçte FED tarfından QE 3ün devamı konusudna istihdam odaklı söylem değişikliğinden enflasyon odaklı söyleme geçisi sağlayabileceğini salt enfalsyonun kony-trol altına alınamsı için dahi QE 3 ün devamı konusudna çok geçerli bir neden teşkil edebileceğini belirtmiştik. Ve beklenen açıklamalr yvaş yavaş gelmeye başlamıştır. Bugün FED yetkililerinden Bullard enfalsyondaki kaygıyı dile getirmiş ve QE 3 devamı konusudnaki düşüncesini açıkça ifade etmiştir.Eğer enfalsyon daki düşüş daha da devam ederse diğer FED üyelerinin de buna kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Zira son FOMC tutanakalrında QE3 ile yapılan tahvil alımlarınınınn ekonomik koşullara göre arttırılabilir azaltılabilir vurgusu yer almıştır. Elbette qe3 zamanı geldiğinde son bulacak hatta faiz arttırımı vd. süreçleri de göreceğiz ancak bunun zamnaının şu anda olduğunu bu verilerle düşünmüyorum. Ekonmik kıstaslar içinde sadece işsizlik verileri değil büyüme ,ve enflasyon verileri de önemli yer almaktadır. Bunlarda  QE 3 ile yapılan tahvil alımını arttırım veya azaltalım veya süresini uzatıp kısaltma konusunda  bahne olarak kullanılabilir. 
 
Son olarak 84 -82- 84 endeks dalgalanması sonrası endeksin kademeli düşüşe geçeceğini belirtmiştim. İlk 84 bulunduğumuz süreçte yaşanmaktadır. Ardaki 82 endeks seviyesi  82,80 - 83,20 aralığınıda görebilir . Ancak şahsi düşüncem ikinci 84 endeks görüldüğü aşamda onsun son dip olarak görülen 1337 usd üzerinde fiyatlanacağı yönündedir. Sonraki aşamada eğer süreç düşündüğümüz şekilde işlerse ons için kademeli   çıkış trendini yorumlamaya çalışacağım. Arkadaşlar orta vadede düşüncelerim bu şekilde yanılma payımızın  olduğunu belirterek , eldeki veriler ve  geçmiş süreçler bende bu düşüncelerin oluşmasına sebep olmuştur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. 
Forum ortamında paylaşılan kişisel görşlerim olup yatırm tavsiyesi değildir. 
 
 
 

Not: Burada yazılan yorumlar kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kişisel görüşlerdir. Doğru ya da yanlış olabilir, doğruluğu hiçbir zaman garanti edilmez. Sitedeki yazılar kaynak gösterilerek ve izin alınarak yayınlanan yazılar ya da site üyelerinin yazılarıdır. Site üyeliği ücretsizdir.

Yorumlar

Öngörü ve uyarı

siteyi takip ediyorum ama bir kusur var o da sitenin chat chut sayfası olması. Sayın ROCCO nun yorumları çok isabetli 1400 altı ons için psikolojik baskının olduğu yerler ve tahmini olarak 14420 ve 1440 seviyelerine pazartesi çıkış olacak sonra son silahlar çekilip ons 1280 direncine kadar gerileyecek o nedenle özellikle akılda kalmalı 28 mayıs ve 3 ya da 5 haziran trend noktaları. Yaptığım sadece falcılık yatırım tavsiyesi değildir.

agzına klavyene sağlık üstat

agzına klavyene sağlık üstat

................

teşekkürler sn rocco...
 

ons 1400 ü aşamazsa 1290

1400 olmadan alınmaz

bu mudur? bu'dur :) :)

bu mudur?
bu'dur :) :)

Sn Rocco

Emeğinize Elinize Sağlık 

sn rocco

eşekkürler rocco üstad

Muhteşem açılımlar

Muhteşem açılımlar yapıyorsunuz. Emeğinize sağlık.

Teşekkürler rocco üstad

Teşekkürler rocco üstad

sn rocco

iyi ki varsınız, ama lütfen yazınızı silmeyin,çünkü zaman zaman dönüp okuma ihtiyacı hissediyoruz, yazının içeriğinde yaptığınız karşılaştırmalar ve geçmişle ilgili veriler çok gerekli oluyor saygılar.

İçeriği paylaş İçeriği paylaş